ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 

NEW PRODUCTS

ENVIROSWIM

Non Chemical Water Treatment

REFLEX

Pressure maintenance and air degassing

MASSTEC LINK’S BRANDS

QUALITY BRANDS