จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

คุณธวัชชัย ยลวิชัย ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้เป็นตัวแทน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์วาล์วในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ...
แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

สืบเนื่องจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และชุด PPE ในครั้งที่แล้ว คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด  ...
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 2

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งที่แล้ว จึงได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนชุด PPE ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่ง คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและได้ส่งมอบชุด PPE...
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยนช์สูงสุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่...
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งน้ำใจห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งน้ำใจห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ...