คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงออฟฟิศใหม่
เมื่อเช้าวันที่ 15 มกราคม 2564 เพื่อเป็นสิริมงคลและย้ายเข้าออฟฟิศใหม่อย่างเป็นทางการ