คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทแมสเทค ลิ้งค์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงออฟฟิศใหม่เมื่อเช้าวันที่ 15 มกราคม เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเปิดทำการอย่างเป็นทางการในปีนี้