วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์