แผนก HVAC และตัวแทนบริษัท Frese จากประเทศเดนมาร์ก นำทีมจัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในหัวข้อ PICV For Energy Saving in HVAC System
เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร