วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ