บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด นำทีมผู้ออกแบบงานระบบเยี่ยมชมโรงงานประกอบปั๊ม Kirloskar
(บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด)
เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี