คณะผู้บริหารมีความห่วงใยพนักงานทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ทั้งบริเวณออฟฟิศหลัก ออฟฟิศเซอร์วิส และคลังสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานบริษัทฯ ตลอดจนผู้มาติดต่อ