บริษัทแมสเทค ลิ้งค์ มีความห่วงใยพนักงานทุกท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVIT-19 จึงได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส โดยเริ่มจากออฟฟิศใหญ่ ออฟฟิศ Service และ Store เพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงของโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัว