คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทแมสเทค ลิ้งค์ ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่มตราแมสเทค ลิ้งค์ จำนวน 300 แพคให้แก่  โรงพยาบาลสนาม ณ เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวแมสเทค ลิ้งค์จะช่วยเป็นกำลังใจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน