คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร