คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยนช์สูงสุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19
เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี