วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี