Call us : 02-942-1433

Search
massteclink

Our Vision and Mission

What We Do

ให้คำมั่นและถือเป็นความรับผิดชอบต่อการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทชั้นนำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรม อาทิ ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุด บริการที่น่าพอใจ และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมระบบการควบคุมคุณภาพที่ถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของเราที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจจากเจ้าของโครงการ ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมา ที่ร่วมงานกับเรา
     ปัจจุบัน แมสเทค ลิงค์ ได้ขยายและพัฒนาการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา

      นอกจากนี้ แมสเทค ลิงค์ ยังได้รับได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพสากล ISO 9001 โดยสิ่งนี้เป็นการเน้นย้ำเป้าหมายของเราที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าชั้นนำของผลิตภัณฑ์ด้านงานระบบวิศวกรรมและด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ระบบบำบัดน้ำในสระน้ำ, ระบบบำบัดน้ำใน Cooling Tower , Solar cell , Ev charger
     ถือเป็นก้าวใหม่ในการเติบโตของธุรกิจที่เราภาคภูมิใจ ไม่ว่าอนาคตจะนำพาเราไปที่ใด แมสเทค ลิ้งค์ ก็พร้อมสนับสนุนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพมาตรฐานในอุตสาหกรรมเสมอ

Vision

" To deliver the best value technology solution
to customers and environment "

Mission

corporate development

"สร้าง Masstec Link เพื่อเป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนและมีคุณค่าเป็นเลิศ ต่อทั้ง 5 กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง คือ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, พนักงาน, และสังคม"

product development

"สร้างและพัฒนาสินค้าและตราสินค้าที่มีคุณค่าและเป็นเลิศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในคนไทย"

staff development

"มุ่งมั่นสรรหาและส่งมอบนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงานและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อม"

สร้างสถาบันอบรมเพื่อส่งมอบองค์ความรู้

"สร้างสถาบันอบรมเพื่อส่งมอบองค์ความรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมขององค์กร สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อภาคสังคมโดยรวม"

Timeline

Masstec Link หนึ่งในผู้นำของสินค้าและบริการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ตอบสนองความต้องการในงานระบบ M&E

1990

    ประวัติความเป็นมาของเรา
โดยปี 2533 บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นในแวดวงธุรกิจ

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทวาล์ว สำหรับระบบปรับอากาศ , สุขาภิบาลสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมทุกชนิด

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 ได้ก่อตั้งบริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง (1993) จำกัด ขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับวาล์ว (ตัวแทนจำหน่าย) โดยเฉพาะ

1993

ระยะเวลาเพียง 3 ปี บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักและพัฒนาธุรกิจอย่างรวดเร็ว

ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัท แมซซีฟ เทคโนโลยี่ แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เริ่มมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น จึงขยายกลุ่มตลาดไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และค่อยๆพัฒนาองค์กรณ์บุกเบิกนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับระบบดับเพลิงเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

1662966395428

2001

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด นำไปสู่การก้าวไปข้างหน้า

MTL2000

ปี 1994-2000 ในช่วงของการเก็บเกี่ยวเพิ่มกำลังการนำเข้างานอุตสาหกรรมอื่นๆขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับความสนใจของแวดวงวิศวกร ผู้รับเหมา และบุคคลในแวดวงก่อสร้างเป็นอย่างดี บริษัทฯ เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และได้มีการขยายธุรกิจออกไปอย่างรวดเร็ว

ต่อมาในปี 2001, คณะผู้บริหารได้ตัดสินใจรวมกิจการสองบริษัทเข้าด้วยกัน ในชื่อ บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด นำไปสู่การก้าวไปข้างหน้าในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล,และระบบดับเพลิงสำหรับอาคารและอุตสาหกรรมทุกประเภท

ปัจจุบัน

Masstec Link ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และกลายเป็นบริษัทมหาชน

มีการพัฒนาและเสริมศักยภาพด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ Masstec Link ยังคงเป็นนำในตลาดวงการวิศวกรรมอย่างยั่งยืน

01

QUALITY POLICY

ที่มีคุณภาพ และบริการครบวงจรทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าเป็นเลิศต่อลูกค้ามุ่งมั่นจะเป็นผู้นำการจำหน่ายสินค้าสำหรับงานระบบ M&E วัตถุประสงค์คุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทแมสเทค ลิ้งค์ จำกัดเป็นไปตามนโยบายคุณภาพสอดคล้องกับการวางแผนคุณภาพและบรรลุซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้

ความพึงพอใจของลูกค้า

คำนึงถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

สร้างทีมบริการพร้อมให้คำปรึกษา

สร้างทีมบริการพร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคและบริการหลังการขายที่มีความทันสมัยในเทคโนโลยีและตรงต่อเวลา

สรรหาและคัดเลือกสินค้าทางวิศวกรรมระบบ M&E จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ

คำนึงถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

Quality Policy Img 2
Quality Policy Img 1

พัฒนาสินค้า

สร้างและพัฒนาสินค้าและตราสินค้า ( BRAND ) ที่มีคุณค่าและเป็นของคนไทย

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรม และปลูกจิตสำนึกการบริการ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาทุกระบบการดำเนินงานในองค์กร

คำนึงถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้งานเป็นหลักเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริษัท "แมสเทค ลิ้งค์"

S__30982166

ดร.โชติชัย เจริญงาม

 • กรรมการอิสระ (Independent Director)
 • ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of the Audit Committee)
S__30982164-e1698832174555.jpg

นายไพศาล มหาพัณณาภรณ์

 • กรรมการอิสระ (Independent Director)
 • กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
S__30982167.jpg

นางสาวอรชุลี หล่อสมิทธิกุล

 • กรรมการอิสระ (Independent Director)
 • กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
S__31744002.jpg

ดร.ร่มโพธิ์ สุวรรณิก

 • กรรมการบริษัท (Company Director)
 • กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
Untitled-1-e1698832078227.png

นายดุษฎี มีชัย

 • กรรมการบริษัท (Company Director)
 • ประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)
พี่แป๊ะ2-3-e1698897790724.png

นายกำธร คุณานพรัตน์

 • กรรมการบริษัท (Company Director)
 • กรรมการบริหาร (Executive Director)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด (Chief Sales and Marketing Officer)

ผู้บริหาร "แมสเทค ลิ้งค์"

Untitled-1

นายดุษฎี มีชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

พี่แป๊ะ2-3-e1698897790724.png

นายกำธร คุณานพรัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการขายและการตลาด

(Chief Sales and Marketing Officer)

S__30982160-e1698294259730.jpg

นางภัทรพร บุญราศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

(Chief Financial Officer)

S__31744007-1.jpg

นางสาวพารินทร์ ทิพย์สมบัติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ

(Chief Operating Officer)