Call us : 02-942-1433

Search
Artboard 1

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

  •  ประกาศ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566
Artboard 5

Energy Efficient
Solutions

มุ่งมั่นส่งมอบเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนทั้งต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบใน ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งให้บริการคำแนะนำการเลือกใช้และบริการหลังการขาย โดยทีมวิศวกร ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก ในการรังสรรค์ให้มีความยั่งยืน จึงได้สรรหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของงานระบบ ลดการใช้สารเคมีรวมถึงพลังงานทดแทน สอดคล้องกับนโยบาย Carbon Neutrality เพื่อความยั่งยืน

Welcome Img

About the company

massteclink

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) จัดจำหน่ายสินค้างานระบบสาธารณูปโภคด้าน M&E พร้อมมีทีมผู้เชียวชาญเฉพาะทางที่ให้คำปรึกษา ทั้งนี้บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ การบริการ ความพึงพอใจ รวมถึงราคาที่เหมาะสม บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ยังคงพัฒนาอย่างเนื่องพร้อมยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองทุกคน

พันธมิตร

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

74 ซอยนาคนิวาส 48 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

02-942-1320 | 02-942-0904

คลังสินค้า

49 สตรีวิทยา 2 ซอย 21 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

02-942-1320 | 02-942-0904

สาขาภาคใต้

92/40,หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

02-942-1320 | 02-942-0904