Call us : 02-942-1433

Search
Hvac01 1024x675

แผนก HVAC และตัวแทนบริษัท Frese จากประเทศเดนมาร์ก นำทีมจัดงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในหัวข้อ PICV For Energy Saving in HVAC System
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Masstec link เชิญเข้าร่วมงานสถาปนิก'67

Arc24 Preregis Header