Call us : 02-942-1433

Search
S 6160599 980x652

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งานสถาปนิก’65 หรืองานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34
เมื่อวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮออล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี.

Masstec link เชิญเข้าร่วมงานสถาปนิก'67

Arc24 Preregis Header