Search

รายละเอียดงาน

1.พิจารณาและกำหนดนโยบายแผนก พร้อมทั้งกำกับดูแลงานทุกส่วนในแผนก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.บริหารและพัฒนาทรัพยากรและเป็นที่ปรึกษาภายในแผนก ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.รับผิดชอบในการทบทวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
4.เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทภายนอก
5.ดูแลและประสานงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกอื่นๆ อันเป็นผลให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า
7.วางแผนและปรับปรุงระบบจัดเก็บสินค้า
8.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
9.วางแผนและปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้า
10.ร่วมประชุมทบทวนของแผนกบริหาร
11.ดูแลและกำหนดงบประมาณของแผนกและตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนก
12.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแผนกต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศ ชาย
  2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
  3. วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไ
  4. ประสบการณ์ระดับผู้จัดการในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี
  5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
  6. มีทักษะในการบริหาร จัดการงานอย่างเป็นระบบ
  7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
  8. มีความละเอียดรอบคอบ
  9. สามารถ ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ได้ มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีภาวะผู้นำ
  10. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบการจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า
วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai – ส่งใบสมัครทาง E-mail – สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์ทันที

ติดต่อ

คุณธนวัฒน์ (แป๊ก) คุณภัคจิรา (ตาล)
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 063-393-1786 / 066-097-3684
อีเมล : massteclink_62@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

วิธีการเดินทาง

เดินทางด้วยรถเมล์ สาย 156 **ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล** 02-942-1433 ต่อ 4705 หรือ 4703 หรือ 4701