Call us : 02-942-1433

Search

การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นดีอย่างไร วันนี้เราจะบอกถึง 3 ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์
☀ที่มีดีมากกว่าแค่ประหยัดไฟ☀

1
🌤️โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทุกที่ขอแค่มีแสงแดด
เมื่อปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์คือแสงแดด ทำให้เราสามารถผลิตพลังงานได้จากทุกที่ ขอแค่มีแสงแดดส่องถึงเท่านั้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ รวมถึงตามปริมาณแสงแดดที่มากหรือน้อยตามสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆ ด้วย
🌤️โซลาร์เซลล์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลก
เนื่องจากพลังงานที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าผ่านโซลาร์เซลล์คือพลังงานสะอาด การใช้โซลาร์เซลล์จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลกมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านหรือชุมชนโดยรอบอีกด้วย
2
3
🌤️การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยทำให้บ้านเย็น
การติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน นอกจากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ในบ้านแล้ว ยังเป็นตัวสะท้อนความร้อนที่ได้รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์ เหมือนเป็นหลังคาอีกชั้น ส่งผลให้ลดความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ตัวบ้านได้ประมาณ 3-5 องศา ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศระหว่างวัน
เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องเลือก Astronergy มั่นใจได้ในคุณภาพ

Masstec link เชิญเข้าร่วมงานสถาปนิก'67

Arc24 Preregis Header