Search

ค่าไฟที่แพงขึ้น ทำให้ช่วงนี้หลายๆ คนหันมาสนใจและอยากใช้โซลาร์เซลล์ วันนี้ Masstec Link ขอมาแชร์ 5 ทริคที่ต้องรู้ ก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์กันค่ะ

  1. สังเกตการใช้ไฟภายในบ้าน ช่วงเวลา และจำนวนค่าไฟที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย
  2. เลือกแผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีการ รับประกันที่ดี
  3. เลือกบริษัทหรือช่างผู้ติดตั้งที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
  4. ตรวจสอบการรับประกันและบริการหลังการขายหรือส่วนลด ให้ชัวร์ก่อนตกลงติดตั้ง
  5. เมื่อติดตั้งแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ
ติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งที ต้องเลือกที่ดีและมีคุณภาพ เลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ Astronergy มั่นใจได้ในคุณภาพ
ของแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน Tier1 ทั้งประหยัดค่าไฟและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

.