ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง 

สินค้าใหม่

ENVIROSWIM

Non Chemical Water Treatment

REFLEX

Pressure maintenance and air degassing

แบรนด์คุณภาพจาก แมสเทค ลิ้งค์

แบรนด์คุณภาพ