วางระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ค่าไฟที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราผลิตไฟฟ้าได้เองจากแสงอาทิตย์จะดีแค่ไหน??

เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาด ไม่สร้างมลพิษ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วย solar cell