Select Page

MASSTEC LINK CO.,LTD.

News & EVENTS

 

THE LEADING COMPANY FOR ENGINEERING PRODUCTS
SUPPLY FOR HVAC, SANITARY AND FIRE PROTECTION.

 

แมสเทค ลิ้งค์ ร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ NFPA 101 Life Safety Code 2021 edition

แมสเทค ลิ้งค์ ร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ NFPA 101 Life Safety Code 2021 edition

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NFPA 101 Life Safety Code Certification Course จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) และสมาคม NFPA (ตัวแทนประจำประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ NFPA 101 Life Safety Code 2021 edition...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง Enviroswim (IOU System)

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง Enviroswim (IOU System)

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (สาขาภูเก็ต) ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารงานช่างและพัฒนาฝีมือช่างภาคใต้ จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง Enviroswim (IOU System) เทคโนโลยีดูแลระบบสระว่ายน้ำ ไร้สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เอ ทู รีสอร์ท ถนนบายพาส...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งาน ค.ร.บ. คนรักบ้าน ครั้งที่ 1

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งาน ค.ร.บ. คนรักบ้าน ครั้งที่ 1

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งาน ค.ร.บ. คนรักบ้าน ครั้งที่ 1 ครบเครื่อง เรื่องบ้าน จบทุกไลฟ์สไตล์ เมื่อวันที่ 9 - 30 มิถุนายน 2565 ณ Design Village...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งานสถาปนิก’65

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งานสถาปนิก’65

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด มีการจัดแสดงสินค้าที่งานสถาปนิก’65 หรืองานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ณ ชาเลนเจอร์ ฮออล์ อิมแพ็ค...

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

คุณธวัชชัย ยลวิชัย ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้เป็นตัวแทน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์วาล์วในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ...

แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

สืบเนื่องจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และชุด PPE ในครั้งที่แล้ว คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด  ...