Select Page

MASSTEC LINK CO.,LTD.

News & EVENTS

 

THE LEADING COMPANY FOR ENGINEERING PRODUCTS
SUPPLY FOR HVAC, SANITARY AND FIRE PROTECTION.

 

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

จัดอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ

คุณธวัชชัย ยลวิชัย ผู้จัดการแผนกการตลาด ได้เป็นตัวแทน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เชิงวิชาการ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์วาล์วในระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ...

แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 3

สืบเนื่องจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และชุด PPE ในครั้งที่แล้ว คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทางการแพทย์ จึงได้ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด  ...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 2

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า ครั้งที่ 2

สืบเนื่องจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ในครั้งที่แล้ว จึงได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนชุด PPE ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากอีกอย่างหนึ่ง คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญและได้ส่งมอบชุด PPE...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งมอบความห่วงใย เป็นกำลังใจแก่ด่านหน้า

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก จึงมีความยินดีที่จะเป็นหนึ่งในผู้ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยนช์สูงสุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งน้ำใจห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ส่งน้ำใจห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 แพค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นหนึ่งกำลังใจสำคัญในการก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ...

มาตรการความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

มาตรการความปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด

คณะผู้บริหารมีความห่วงใยพนักงานทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงได้ทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ทั้งบริเวณออฟฟิศหลัก ออฟฟิศเซอร์วิส และคลังสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานบริษัทฯ...