บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เราคือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรมมานานกว่า 30 ปีไม่ว่าจะเป็น

ปัจจุบัน แมสเทค ลิ้งค์ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการนำเข้าโซลูชันต่างๆ เพื่อยกระดับงานระบบให้ดียิ่งขึ้นทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันเราพัฒนาการนำเข้า ระบบสระน้ำจืด ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน

NEW PRODUCTS

EV Charger มาตฐานสากลทั้งด้านประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย มาพร้อมฟังค์ชั่นการใช้งาน

ครบครัน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนที่ชอบความทันสมัย

solar cell คุณภาพระดับ Tier 1

ติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรมากประสบการณ์

เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย

สำหรับอาคารของท่าน

นวัตกรรมบำบัดน้ำปลอดภัยจากคลอรีน

และสารเคมี จากประเทศออสเตรเลียที่ได้รับ

standard patent NO. 200390254

MASSTEC LINK’S BRANDS

QUALITY BRANDS