Call us : 02-942-1433

Supervisor (ระบบSolar)

Artboard 4

รายละเอียดงาน 1. ประสานงานกับพนักงานขาย เพื่อประเมินราคาและวางแผนงานโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขและแนะนำต่อลูกค้า 3. ประสานงานกับแผนกสโตร์เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีสินค้ามีปัญหาและตรวจสอบการประกอบสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 4. ประสานงานกับผู้รับเหมา เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีสินค้ามีปัญหาในการติดตั้งและใช้งาน 5. ออกหน้างานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานให้ทันกำหนดเพื่อ Test Commissioning แก้ไขปัญหางานและส่งมอบงานโครงการ 6. สนับสนุนนโยบายบริษัทและปฏิบัติตามระเบียบวิธีข้อกำหนดอื่นๆของบริษัท 7. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 27 ปี ไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะการเจราต่อรอง มีความละเอียดรอบคอบ มีประสบการณ์ด้านวิศวกรควบคุมอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ ด้านงานระบบ Solar จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร– สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai- ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์ทันที  ติดต่อ คุณธนวัฒน์ (แป๊ก) บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด […]

พนักงานคลังสินค้า

massteclink

รายละเอียดงาน 1 .รับและจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง, รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย  2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง, รวดเร็ว, สะดวก และปลอดภัย  3. นับสต๊อกสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด  4. ประกอบสินค้าให้ถูกต้อง, ทันเวลา และไม่มีสินค้าเสียหาย  5. ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบตามข้อกำหนด  6. ควบคุม ดูแลสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่าย  7. ดูแลสต๊อกคงเหลือให้มีความถูกต้อง  8. รักษาความสะอาดในคลังสินค้าและรอบบริเวณคลังสินค้า   คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ขยัน อดทน รอบคอบ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการ ดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร– สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai- ส่งใบสมัครทาง E-mail- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท พร้อมสัมภาษณ์ทันที  ติดต่อ คุณธนวัฒน์ (แป๊ก) บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด […]

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

รายละเอียดงาน 1.พิจารณาและกำหนดนโยบายแผนก พร้อมทั้งกำกับดูแลงานทุกส่วนในแผนก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.บริหารและพัฒนาทรัพยากรและเป็นที่ปรึกษาภายในแผนก ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.รับผิดชอบในการทบทวนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ 4.เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทภายนอก 5.ดูแลและประสานงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างแผนกอื่นๆ อันเป็นผลให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 6.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า 7.วางแผนและปรับปรุงระบบจัดเก็บสินค้า 8.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า9.วางแผนและปรับปรุงระบบการขนส่งสินค้า 10.ร่วมประชุมทบทวนของแผนกบริหาร 11.ดูแลและกำหนดงบประมาณของแผนกและตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแผนก12.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึง KPI ของแผนก เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแผนกต่อไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไ ประสบการณ์ระดับผู้จัดการในงานคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการบริหาร จัดการงานอย่างเป็นระบบ มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถ ตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ได้ มีทักษะการเจรจาต่อรอง และมีภาวะผู้นำ มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบการจัดเก็บสินค้า และการจัดส่งสินค้า สวัสดิการ ดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด วิธีการสมัคร– สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Jobthai […]

 3 ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์ที่มีดีมากกว่าแค่ประหยัดไฟ

การติดตั้งโซลาร์เซลล์นั้นดีอย่างไร วันนี้เราจะบอกถึง 3 ประโยชน์จากโซลาร์เซลล์☀ที่มีดีมากกว่าแค่ประหยัดไฟ☀ โซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากทุกที่ขอแค่มีแสงแดดเมื่อปัจจัยหลักในการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์คือแสงแดด ทำให้เราสามารถผลิตพลังงานได้จากทุกที่ ขอแค่มีแสงแดดส่องถึงเท่านั้น โดยปริมาณการผลิตไฟฟ้าก็จะแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ รวมถึงตามปริมาณแสงแดดที่มากหรือน้อยตามสภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศของพื้นที่นั้นๆ ด้วย โซลาร์เซลล์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลกเนื่องจากพลังงานที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าผ่านโซลาร์เซลล์คือพลังงานสะอาด การใช้โซลาร์เซลล์จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับโลกมากกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านหรือชุมชนโดยรอบอีกด้วย การติดตั้งโซลาร์เซลล์ช่วยทำให้บ้านเย็นการติดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน นอกจากสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ากลับมาใช้ในบ้านแล้ว ยังเป็นตัวสะท้อนความร้อนที่ได้รับโดยตรงจากดวงอาทิตย์ เหมือนเป็นหลังคาอีกชั้น ส่งผลให้ลดความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ตัวบ้านได้ประมาณ 3-5 องศา ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศระหว่างวัน เลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์ต้องเลือก Astronergy มั่นใจได้ในคุณภาพ

ไขข้อสงสัย โซลาร์เซลล์มีกี่ประเภท? เลือกแบรนด์ไหนดี?

☀ประเภทของโซลาร์เซลล์☀ ตอบข้อสงสัย โซลาร์เซลล์มีกี่ระเภท? แล้วควรเลือกแบรนด์ไหนดี?วันนี้แมสเทค ลิ้งค์พร้อมให้คำตอบทุกคนแล้วค่ะ     แผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Silicon Solar Cells)เป็นแผงที่แผ่นเซลล์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมตัด มีสีเข้ม ทำมาจากผลึกซิลิกอนเชิงเดี่ยวที่มีความบริสุทธิ์สูง เป็นโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับโซลาร์เซลล์ประเภทอื่น มีอายุการใช้งานเฉลี่ยยาวนานกว่า 25 ปี และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีที่สุดแม้อยู่ในภาวะแสงน้อย     แผงโซลาร์เซลล์โพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Silicon Solar Cells)แผงโซลาร์เซลล์แบบนี้ แผ่นเซลล์บนแผงจะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีการตัดมุม และมีสีน้ำเงินไม่เข้มมาก ผลิตจากผลึกซิลิกอนเช่นเดียวกับแบบโมโนคริสตัลไลน์ แต่ใช้จำนวนน้อยกว่า มีประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่อุณหภูมิสูงดีกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ และมีราคาถูกกว่า แผงโซลาร์เซลล์ฟิล์มบางหรืออะมอร์ฟัสโซลาร์เซลล์ (Amorphous Silicon Solar Cells)เป็นแผงที่มีลักษณะเป็นชั้นฟิล์มบางๆ เกิดจากการนำสารนำแสงมาฉาบเป็นชั้นฟิล์มซ้อนกันจนได้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน น้อยกว่าแผงโซลาร์เซลล์ประเภทอื่น ส่งผลให้มีราคาถูกที่สุด 🌤️แบรนด์ที่ควรเลือก ติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งที ต้องเลือกที่ดีและมีคุณภาพ แมสเทค ลิ้งค์ จึงขอแนะนำแผงโซลาร์เซลล์ ASTRONERGY มั่นใจได้ในคุณภาพของแผงโซลาร์เซลล์มาตรฐาน Tier1 เป็นแผงโซลาร์เซลล์โมโนคริสตัลไลน์ ระบบ ON-GRID ทั้งประหยัดค่าไฟและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่สร้างมลพิษให้กับโลกของเราอีกด้วย

8 เหตุผลทำไมต้องเลือกใช้ EV Charger แบรนด์ Bluestone (รุ่น EV 3)

⚡EV Charger แบรนด์ Bluestone รุ่น EV 3 มีอะไรดี ทำไมต้องซื้อ? วันนี้เรามาดูกัน⚡ หากกำลังหาเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัยระดับสากล เราแนะนำ EV Charger Bluestone EV 3 ที่มาพร้อมคุณสมบัติ 8 ประการที่ตอบโจทย์การใช้งาน 1. มีระบบรายงานผล EV Charger Bluestone EV 3 เป็นเครื่องชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ ขนาด 22 kW 3 Phase 32A และ 7.4 kW Single Phase 32A ออกแบบให้รองรับการทำงานทั้งในบ้านและเพื่อใช้งานสาธารณะ โดยได้มีการติดตั้งระบบตรวจสอบตัวตน เพื่อแสดงสิทธิการชาร์จผ่าน RFID/NFC ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง RFID Card และ Smart Phone (Android) 2. ตั้งเวลาชาร์จผ่าน Web […]

Masstec link เชิญเข้าร่วมงานสถาปนิก'67

Arc24 Preregis Header